ShareStats

Creating an open statistics assessment itembank

About Us

About Us

Funding

The ShareStats project is nationally funded by SURF the collaborative organisation for ICT in Dutch education.

Collaboration

In joint collaboration between the UvA, VU, UU and EUR, we set out to create a national item bank.

Community

By creating a community of statistics teachers, we aim to make have a wide use of our itembank.

We create statistics items.

In this project we combine existing itembanks into an open educational resource.

R-exams

With items in plain text markdown format, we use R-exams to parse to many formats.

Project

Read our initial project application (Dutch only).

OER

Our itembank will be made available as Open Educational Resource material through our github page.

Taxonomy

Our statistics Taxonomy will also be made available through our github page.

Sluit je aan bij onze LinkedIn groep

Op de hoogte blijven?

Sluit je aan!

Our Team

Marleen de Moor

Marleen de Moor

Vrije Universiteit Amsterdam

Als algemeen projectleider van ShareStats zal ik me bezig houden met de planning en voortgang van het project. Daarnaast behoort kennisdisseminatie tot mijn taken: het opzetten van een actieve vakcommunity om zoveel mogelijk docenten te betrekken bij Sharestats, en docenten op de hoogte te houden van onze mijlpalen! Mijn motto voor ShareStats is “Het geheel is meer dan de som der delen”. Wiskundig gezien klopt dat misschien niet, maar ik hoop wel dat het voor ons project zo werkt! Samenwerken aan een databank van statistiekopgaven verhoogt de kwaliteit van ons onderwijsmateriaal en bespaart docenten tijd!

Dimitris Pavlopoulos

Dimitris Pavlopoulos

Vrije Universiteit Amsterdam

Samen met Marike ga ik de verzameling en de kwalitateitscontrole van toetsvragen coordineren. Ons doel is een rijke pool van vragen te krijgen die direct inzetbaar zijn in het onderwijs van Methoden en Statistiek. Embark in the world of Statistics. It’s not a necessary evil but a tool to understand how the world works.

Sharon Klinkenberg

Sharon Klinkenberg

Universiteit van Amsterdam

Als voorzitter van de special interest group digitaal toetsen van SURF heb ik de afgelopen 10 jaar gezien hoe lastig het is om toetsitems te delen. Ondanks de beschikbare standaarden is uitwisseling tussen toetsapplicaties nog steeds een uitdaging. ShareStats moet de bron worden die in iedere toetsapplicatie ingeladen kan worden. Ik zal me bezig houden met het kwaliteitsmodel en toetsvragen uit een eerder SURF project, de statistiek fabriek, geschikt maken voor ShareStats.

Niels Smits

Niels Smits

Universiteit van Amsterdam

Ik richt me in dit project vooral op het schrijven van R-code om de functionaliteit van het exams package uit te breiden. Ik hoop hiermee te bereiken dat gebruikers een grotere keuze hebben in de digitale leer- of toetsomgeving die ze willen gebruiken voor het aanbieden van het oefen- en toetsmateriaal. Het is mooi dat we voor het creëren van ons studiemateriaal niet langer afhankelijk zijn van een commerciële partij of softwareaanbieder!

Lidia Arends

Lidia Arends

Erasmus Universiteit Rotterdam

Al jaren proberen we bij allerlei opleidingen en universiteiten leuke, nieuwe, originele statistiekvragen te verzinnen. Elkaar daarbij zien als partners en collega’s, in plaats van concurrenten, opent de deur om onze krachten en ideeën te bundelen zodat we gezamenlijk komen tot beter statistiekonderwijs voor al onze studenten. Als raken verbinden wordt, volgt samenwerken vanzelf.

Marike Polak

Marike Polak

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ik coördineer samen met Dimitris het reviewen en het reviseren van statistiekopgaven. Hiermee zorgen we dat de al beschikbare opgaven van alle deelnemende universiteiten volgens afgesproken kwaliteitseisen opgemaakt worden en opgenomen kunnen worden in de gratis toegankelijke itembank. Ik verheug me op de uitwisseling met docenten van andere universiteiten. Door het open delen van statistiekopgaven leren we van elkaar en maken we elkaar en onze studenten sterker!

Joran Jongerling

Joran Jongerling

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ik hoop met dit project genoeg (kwalitatief goede) opgaven aan studenten te kunnen aanbieden, zodat ze eindelijk echt genoeg kunnen oefenen met de stof om het in de vingers te krijgen. Hopelijk neemt dat dan vervolgens ook een groot deel van hun angst voor statistiek weg. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Kirsten Namesnik-Silvester

Kirsten Namesnik-Silvester

Universiteit Utrecht

Het zal fijn zijn als er een goede samenwerking op gang komt. Het is zonde om allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Informatie, en in dit geval statistiekvragen delen is echt een goede stap in de juiste richting! Life is not about taking something, it is all about sharing everything.

Latest Post

ShareStats gestart!

Op 1 september 2020 is het project ShareStats van start gegaan. Het project loopt 2 jaar en wordt gefinancierd door SURF.

Read more
View All Post

Contact Us

Contact Details

Feel free to drop us a line.

Email: info@sharestats.nl